Styczeń 20 2020 21:47:37

Powitanie

Uwaga gimnazjaliści

OD 7 maja DO 26 czerwca 2018 R. trwa SKŁADANIE PODAŃ PRZEZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.

Podanie do złożenia w szkole można już teraz przygotować za pomocą formularza znajdującego się na stronie http://rekrutacja.lorymanow.pl .
Po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji i zalogowaniu się do konta kandydata za pomocą numeru PESEL i hasła podanego przy rejestracji należy wybrać z menu dodaj podanie.

Po wybraniu typu szkoły i drugiego języka i poziomu zaawansowania języka angielskiego oraz informacji o internacie należy zatwierdzić wybór przyciskiem dodaj podanie.

Przygotowane podanie/a należy wydrukowane i podpisane złożyć w sekretariacie szkoły w terminie OD 7 maja DO 26 czerwca 2018 R.

OD 22 CZERWCA DO 26 CZERWCA 2018r. DO GODZ. 15.00 w naszej szkole będzie pracować komisja naboru, przyjmująca dokumenty:

  • ORYGINAŁY LUB KOPIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM,
  • ORYGINAŁY LUB KOPIE ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO,
  • INNE DOKUMENTY WSKAZANE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY.

Szczegóły prac komisji naboru zostaną podane w późniejszym terminie

Logowanie:

Numer PESEL:
Hasło:

Zapomniałeś hasło? · Rejestracja

Nawigacja
Oferta 2018-19

Profil matematyczno-fizyczny

Profil geograficzno-matematyczny-

Profil informatyka z robotyka

Profil humanistyczno-prawniczy

Profil lingwistyczno-medialny

Profil medyczno-ratowniczy

Profil wojskowo-mundurowy

Dokumenty naboru

Kryteria naboru

Terminarz naboru

22,603 unikalne wizyty PA