Październik 22 2019 06:39:47

mat_fiz

Liceum Ogólnokształcące

Profil matematyczno-fizyczny

Współpraca z Akademią Górniczo – Hutniczą i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach, PWSZ w Krośnie i Sanoku.

Zajęcia na profilu matematyczno – fizycznym rozwijają zainteresowania w zakresie nauk ścisłych. Przygotowują do studiowania na kierunkach: matematyka, fizyka, informatyka, budownictwo, geodezja, architektura, ekonomia, astronomia, automatyka i robotyka, matematyka stosowana, fizyka stosowana i medyczna, mechatronika w uczelniach politechnicznych, ekonomicznych, uniwersytetach i akademiach.

Oferujemy uczniom:

  • wysoki poziom nauczania, który przekłada się na wysokie wyniki egzaminów maturalnych

  • naukę w atmosferze twórczej pracy, konsultacje indywidualne, mobilizację do samokształcenia przygotowanie do olimpiad i konkursów

  • aktywne metody zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego

  • zajęcia dodatkowe dla maturzystów przygotowujące do egzaminów

  • wykłady i zajęcia warsztatowe na wyższych uczelniach (Akademia Górniczo - Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska)

  • zajęcia rozwijające w ramach projektów edukacyjnych – rachunek różniczkowy i całkowy

  • warsztaty w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik

  • zajęcia plenerowe z astronomii w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach

  • zajęcia laboratoryjne w Pracowni Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach współpracy z Instytutem Fizyki UJ
  • Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym – matematyka, fizyka, chemia, informatyka, języki obce. Decyzję o wyborze przedmiotów (od 2 do 4) uczniowie podejmują indywidualnie w zależności od swoich zainteresowań.

Nawigacja
Oferta 2018-19

Profil matematyczno-fizyczny

Profil geograficzno-matematyczny-

Profil informatyka z robotyka

Profil humanistyczno-prawniczy

Profil lingwistyczno-medialny

Profil medyczno-ratowniczy

Profil wojskowo-mundurowy

Dokumenty naboru

Kryteria naboru

Terminarz naboru

21,677 unikalne wizyty PA