Październik 22 2019 07:40:00

mat_geo

Liceum Ogólnokształcące

Profil geograficzno-matematyczny

Współpraca z Akademią Górniczo – Hutniczą i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, PWSZ w Krośnie i Sanoku.

Klasa matematyczno-geograficzna przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi i przyrodniczymi. Matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach: matematyka, budownictwo, ekonomia, handel zagraniczny, geografia, geodezja i kartografia, geologia, inżynieria środowiskowa, architektura krajobrazu, marketing i zarządzanie, ekologia, agroturystyka, turystyka i rekreacja, które znajdują się w ofercie uniwersytetów, uczelni ekonomicznych, politechnik, a także Akademii Górniczo-Hutniczej, Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Oferujemy uczniom:

  • solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego

  • zajęcia terenowe z wykorzystaniem map i sprzętu GPS

  • warsztaty matematyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych

  • zajęcia GIS (System Informacji Geograficznej) w Instytucie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie

  • projekty rozwijające zainteresowania matematyczne i geograficzne uczniów

  • udział w olimpiadzie z geografii i matematyki, a także w konkursach matematycznych oraz konkursach krajoznawczych i turystycznych

  • warsztaty w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik

  • wycieczki krajoznawcze i rajdy

  • udział w wymianie międzynarodowej

  • zajęcia dodatkowe z podstaw tworzenia map oraz podstaw geodezji i kartografii

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym – matematyka, geografia, fizyka, chemia, języki obce. Decyzję o wyborze przedmiotów (od 2 do 4) uczniowie podejmują indywidualnie w zależności od swoich zainteresowań.

Nawigacja
Oferta 2018-19

Profil matematyczno-fizyczny

Profil geograficzno-matematyczny-

Profil informatyka z robotyka

Profil humanistyczno-prawniczy

Profil lingwistyczno-medialny

Profil medyczno-ratowniczy

Profil wojskowo-mundurowy

Dokumenty naboru

Kryteria naboru

Terminarz naboru

21,688 unikalne wizyty PA