Październik 22 2019 06:39:52

hum_pra

Liceum Ogólnokształcące

Profilhumanistyczno-prawniczy

Współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – „Klasy patronackie”, Kancelarią Senatu RP i Fundacją im. prof. B. Geremka, Sądem Rejonowym w Sanoku i Sądem Okręgowym w Krośnie, PWSZ w Krośnie i Sanoku.

Klasa humanistyczno – prawnicza przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi i społecznymi. Przygotowuje do studiowania na kierunkach: historia, filologia polska, prawo, prawo i administracja, psychologia, pedagogika, socjologia, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, które są w ofercie uczelni uniwersyteckich i akademickich.

Oferujemy uczniom:

 • solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego

 • wykłady i warsztaty na uczelniach wyższych

 • przygotowanie do olimpiad i konkursów

 • uczestnictwo w projektach „Sejm Dzieci i Młodzieży”, „Polska w XX wieku” i Kampanii Edukacyjnej „ Świadomy Swoich Praw”

 • uczestnictwo w wykładach, warsztatach i laboratoriach prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji w ramach zajęć klas patronackich

 • dodatkowe zajęcia przygotowujące do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

 • obserwacje i symulacje rozpraw sądowych

 • warsztaty recytatorskie, filmowe, dziennikarskie

 • zajęcia z wiedzy o kulturze realizowane w galeriach, muzeach

 • zajęcia dziennikarskie w Radiu Rzeszów

 • organizację prawyborów parlamentarnych i samorządowych

 • spotkania z wybitnymi postaciami ze świata polityki i kultury

 • lektorat z języka łacińskiego

 • współtworzenie portalu szkolnego, współpraca z lokalnymi mediami

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, języki obce. Decyzję o wyborze przedmiotów (od 2 do 4) uczniowie podejmują indywidualnie w zależności od swoich zainteresowań.

Nawigacja
Oferta 2018-19

Profil matematyczno-fizyczny

Profil geograficzno-matematyczny-

Profil informatyka z robotyka

Profil humanistyczno-prawniczy

Profil lingwistyczno-medialny

Profil medyczno-ratowniczy

Profil wojskowo-mundurowy

Dokumenty naboru

Kryteria naboru

Terminarz naboru

21,678 unikalne wizyty PA