Październik 22 2019 08:01:03

lin_eur

Liceum Ogólnokształcące

Profil lingwistyczno-medialny

Współpraca z URz, Goethe Institut w Krakowie, WSPiA oraz WSIiZ w Rzeszowie – „Klasy patronackie”, PWSZ w Krośnie i Sanoku, współpraca międzynarodowa Erasmus+ i Jugendwerk. Jeśli chcesz połączyć solidne wykształcenie z rozwojem swoich pasji językowych i zyskać gwarancję solidnego przygotowania się do egzaminów maturalnych z języków obcych to profil lingwistyczno-europejski jest dla Ciebie.

Wybierając ten profil masz szansę studiowania na takich kierunkach jak: filologia polska, angielska, germańska, romańska, rosyjska, sinologia, lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe, europeistyka i na wielu innych kierunkach studiów na uczelniach uniwersyteckich i akademickich.

Oferujemy uczniom:

 • solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego

 • przygotowanie do olimpiad i konkursów

 • realizację dwóch języków obcych (angielski obowiązkowo oraz do wyboru niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski) na poziomie podstawowym i rozszerzonym

 • współpracę ze szkołą we Włoszech - wymiana młodzieży

 • naukę języka łacińskiego dla zainteresowanych

 • możliwość nauki języka chińskiego metodą e-learningową

 • współpracę ze szkołami w Austrii, Niemczech i na Węgrzech w ramach realizowanego obecnie projektu Erasmus+

 • współpracę międzynarodową w ramach Programu e-Twinning

 • konwersację w języku angielskim z native speaker'em

 • wykłady, warsztaty i laboratoria prowadzone przez pracowników naukowych WSPiA oraz WSIiZ w ramach zajęć klas patronackich

 • wykłady i warsztaty na uczelniach z tematyki współpracy europejskiej

 • uczestnictwo w projektach „Sejm Dzieci i Młodzieży”, „Polska w XX wieku” i Kampanii Edukacyjnej „ Świadomy Swoich Praw”

 • współpracę z Goethe Institut w Krakowie – wyjazdy na zajęcia, udział w warsztatach i konkursach

 • realizację wspólnych działań z Polsko Niemiecką Współpracą Młodzieży (Jugendwerk) – wymiana młodzieży

 • udział w projektach, np. Dzień Polsko-Niemiecki, Dzień Wolności

Uczniowie wybierają przedmioty do rozszerzenia (od 2 do 4) spośród: języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.

Nawigacja
Oferta 2018-19

Profil matematyczno-fizyczny

Profil geograficzno-matematyczny-

Profil informatyka z robotyka

Profil humanistyczno-prawniczy

Profil lingwistyczno-medialny

Profil medyczno-ratowniczy

Profil wojskowo-mundurowy

Dokumenty naboru

Kryteria naboru

Terminarz naboru

21,689 unikalne wizyty PA