Październik 22 2019 06:47:35

med

Liceum Ogólnokształcące

Profil medyczno-ratowniczy

Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim, Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wydziałem Medycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz WSPi A w Rzeszowie, PWSZ w Krośnie i Sanoku.

Klasa medyczna przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, biologicznymi, chemicznymi, społecznymi.
Uczniowie są przygotowywani do studiowania m.in. na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, ochrona zdrowia, biologia, chemia, psychologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, biotechnologia, biochemia, chemia stosowana, weterynaria, zootechnika, ochrona środowiska, wychowanie fizyczne i innych pokrewnych kierunkach na uczelniach medycznych, uniwersyteckich i politechnicznych.

Oferujemy uczniom:

 • solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego

 • zajęcia w laboratoriach analitycznych na wydziałach biologicznych i chemicznych

 • warsztaty, wykłady i zajęcia praktyczne na uczelniach wyższych

 • projekty prozdrowotne i proekologiczne

 • własne projekty badawcze

 • udział w Akademii Bezpieczeństwa

 • wolontariat w szpitalu Powiatowym w Krośnie

 • lektorat z języka łacińskiego

 • warsztaty maturalne

 • przygotowanie do olimpiad i konkursów

 • wycieczki krajoznawcze- zajęcia z zielarstwa i zielnikowania

 • możliwość zdobycia certyfikatu na kursach pierwszej pomocy

 • zajęcia w Katedrze Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Krośnie

Decyzję o wyborze przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym(od 2 do 4) uczniowie podejmują indywidualnie w zależności od swoich zainteresowań spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, języki obce.

Nawigacja
Oferta 2018-19

Profil matematyczno-fizyczny

Profil geograficzno-matematyczny-

Profil informatyka z robotyka

Profil humanistyczno-prawniczy

Profil lingwistyczno-medialny

Profil medyczno-ratowniczy

Profil wojskowo-mundurowy

Dokumenty naboru

Kryteria naboru

Terminarz naboru

21,680 unikalne wizyty PA