Październik 22 2019 08:21:39

woj_mun

Liceum Ogólnokształcące

Profil wojskowo-mundurowy

Patronat Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, opieka 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Wojskowej Komendy Uzupełnień, współpraca z Batalionem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie oraz Sądem Rejonowym w Sanoku, Strażą Graniczną i Państwową Strażą Pożarną w Sanoku oraz Policją, Zakładem Karnym w Łupkowie i Służbą Więzienną w Sanoku.

Profil przeznaczony jest dla uczniów, którzy zainteresowani są pracą w wojsku, policji, straży pożarnej i granicznej, ratownictwie medycznym, a także studiowaniem takich kierunków jak bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, ratownictwo medyczne, turystyka i rekreacja. Przygotowywani są do studiowania w szkołach oficerskich, pożarniczych, medycznych, politechnikach, Akademiach Wychowania Fizycznego. Absolwenci są traktowani preferencyjnie przy naborze do zawodowej służby wojskowej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Oferujemy uczniom:

 • solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego

 • przygotowanie do olimpiad, konkursów i zawodów

 • szkolenia z obronności i ratownictwa

 • zajęcia z taktyki wojskowej

 • naukę musztry paradnej i użytkowej oraz regulaminów

 • zajęcia z kryminalistyki i kryminologii

 • ćwiczenia z terenoznawstwa i łączności

 • odbywanie zajęć w jednostkach wojskowych i ośrodkach szkolenia służb mundurowych

 • obozy szkoleniowo – kondycyjne

 • poznawanie etyki żołnierskiej i ceremoniału w Wojsku Polskim

 • dodatkowe zajęcia sportowe: sztuki walki, strzelectwo sportowe, strzelanie z broni bojowej, jazda konna, paintball, wyjazdy na basen, narty, siłownia.

Decyzję o wyborze przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym(od 2 do 4) uczniowie podejmują indywidualnie w zależności od swoich zainteresowań spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, języki obce.

Nawigacja
Oferta 2018-19

Profil matematyczno-fizyczny

Profil geograficzno-matematyczny-

Profil informatyka z robotyka

Profil humanistyczno-prawniczy

Profil lingwistyczno-medialny

Profil medyczno-ratowniczy

Profil wojskowo-mundurowy

Dokumenty naboru

Kryteria naboru

Terminarz naboru

21,691 unikalne wizyty PA