Październik 22 2019 07:02:14

Kryteria naboru
Kryteria Naboru

Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie

Kryteria Naboru

O przyjęciu do poszczególnych typów szkół będzie decydować liczba punktów zdobytych według następujących zasad:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie – 200 punktów, w tym:

Za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku w gimnazjum – 100 punktów.

Za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia - 100 punktów.

celujący18 punktów
bardzo dobry17 punktów
dobry14 punktów
dostateczny8 punktów
dopuszczający2 punkty

Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie najwyżej 20 punktów za:

 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.
 • za ukończenie gimnazjum z oceną z zachowania wzorową lub bardzo dobry - 5 pkt.
 • uzyskanie tytułu finalisty konkursów przedmiotowych - 10 pkt.
 • za uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
 • za uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,
 • uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół – 3 pkt.:
  • I miejsce ( tytuł laureata): 3 pkt.
  • II miejsce (tytuł finalisty): 2 pkt.
  • III miejsce (wyróżnienie): 1 pkt.
 • stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego – 3 pkt.

Łączna liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia nie może przekroczyć 20.

Do poszczególnych typów szkół przyjmowani są uczniowie na podstawie liczby punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym oraz dodatkowych punktów za oceny na świadectwie z poszczególnych przedmiotów:


Liceum Ogólnokształcące

Profil matematyczno-fizyczny

 • j. polski,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka

Liceum Ogólnokształcące

Profil matematyczno-geograficzny

 • język polski,
 • matematyka,
 • geografia,
 • informatyka

Liceum Ogólnokształcące

Profil lingwistyczno-europejski

 • język polski,
 • język obcy 1,
 • język obcy 2,
 • wiedza o społeczeństwie

Liceum Ogólnokształcące

profil humanistyczno-prawniczy

 • język polski,
 • język obcy,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie

Liceum Ogólnokształcące

profil medyczny

 • język polski,
 • biologia,
 • chemia,
 • język obcy

Liceum Ogólnokształcące

Profil wojskowo-mundurowy

 • język polski,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • edukacja dla bezpieczeństwa

Liceum Ogólnokształcące

Profil matematyczny z robotyką

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy

Nawigacja
Oferta 2018-19

Profil matematyczno-fizyczny

Profil geograficzno-matematyczny-

Profil informatyka z robotyka

Profil humanistyczno-prawniczy

Profil lingwistyczno-medialny

Profil medyczno-ratowniczy

Profil wojskowo-mundurowy

Dokumenty naboru

Kryteria naboru

Terminarz naboru

21,683 unikalne wizyty PA